Skovflis

Skovflis

Skovflis er primært beregnet til varmeværker. Flisen er meget grov og har en vandprocent fra 25-65%.

Råtræet til skovflis

Råtræet kommer typisk fra udtyndingstræer, kanttræer, læbælter, yngre bevoksninger og andet som ikke er egnet til tømmer effekter. Efter skovning af råtræet er det optimale at det tørrer ca. halvt år inden det flishugges.

Skovflis