Motorsav

Motorsav

Vi bruger motorsav på arealer hvor det ikke er muligt at bruge fældeudkører, ved vanskelige steder og store træer.

Der bliver brugt motorsav på 75% af vores flisprojekter.