(+45) 23 80 14 80 kasper@skovbygaard.com

Grotflis

Grotflis

Grotflis er hugstaffald fra tømmerproduktion, typisk efter afdrift af skov. Vores moderne skovmaskine samler flest mulige grene og topender sammen og så bliver det kørt i stak, så det kan ligge og tørre.

Grotstakken skal helst tørre en god del, for at vandprocenten kommer ned under 50%. Grotflis hugges så groft som muligt og afsættes til varmeværker.

Flis der udnytter hele træet

Grotflis er eksemplet på at vi udnytter alt tilgængeligt træ i vores produktion, så så lidt som muligt går til spilde.

Kontakt os for at høre mere.

Vi er certificeret i