(+45) 23 80 14 80 kasper@skovbygaard.com

Grenknuser

Grenknuser

En grenknuser er en maskine, der kan fræse alt væk på jordoverfladen. Grenknusning er en optimal og kosteffektiv metode til at rydde op i skovbunden på. Grenknusning er ligeledes ideel ved genetablering af arealer efter skovning, stormfald eller hvis der generelt er tale om at fjerne uønsket bevoksning, som ikke har værdi som brændsel. Ved grenknusning udnytter vi alle skovens resurser.

Grenknusning med traktor og bælteknuser

Traktorknuseren er den mest almindelige type grenknuser, men skal vi arbejde i områder hver der er blødt eller meget stejlt bruger vi en bælteknuser.

Når der grenknuses, så bliver det meste i overfladen af jorden fræset /knust/kvast væk med vores grenknuser.
Der kan ligge mindre grene eller rodstykker tilbage.

Denne metode er en optimal og effektiv måde at få ryddet op i skovbund, læbælte og på marker. Den er helt ideel ved genetablering af arealer efter skovning, stormfald, sammenlægning af marker eller bare fjernelse af uønsket bevoksning. Bliver også brugt ved etablering af stier i skove f.eks. jagtstier osv.

Fremgangsmåde med grenknuser

Fremgangsmåde: arealet køres over en eller to gange alt efter behov. Stubbe, rødder, grene osv. fræses ned til jordoverfalden. Der vil blive efterladt mindre materialer af eksempelvis små grene, rødder og lignende. Materialet bliver ikke fjernet helt, så kan arealet evt. rodfræses bagefter.

Se nedestående video, og få et indblik i, hvor effektive vores grenknusere er.

Kontakt os i dag, for at høre mere. 

Vi er certificeret i