Energipoppel

Energipoppel er en rentabel investering

Energipoppel er en god energiafgrøde, dyrkning af energiafgrøder er de senere år blevet en populær og meget rentabel investering. Specielt fordi der er blevet lavet tilskudsordninger til produktion af flerårige energi afgrøder.

Energipoppel er en træsort som vokser på med stamme og derfor ligner en sådan beplantning en almindelig skov. Den er specielt god grundet den store stammediameter, som gør energi popplen en god masse ved at bruge den til at fremstille flis af.

Energipoppel håndteres med samme maskiner som andet træ og det er derfor muligt at afsætte det til varmeværkerne. Der er lavet kloner af poppel, som gror meget hurtigt og den skyder igen efter den er blevet høstet, hvilket er ensbetydende med at der kan høstes flere gange på samme plante. Der kan gødes på arealerne med gylle eller slam mellem hver høst.

Man kan beholde hektarstøtten på arealerne med energipoppel og derudover få et engangsbeløb til etablering af flerårig energipoppel.